SUCHY LÓD - BEZPIECZEŃSTWO

I. Charakterystyka suchego lodu

Suchy lód jest całkowicie naturalnym produktem. Właściwością suchego lodu jest sublimacja, czyli przejście z fazy stałej w fazę gazową w warunkach ciśnienia atmosferycznego z pominięciem fazy ciekłej. Stąd termin “suchy lód”.

Suchy lód wytwarza bakteriostatyczną atmosferę, która poprawia jakość chłodzonych produktów zapobiegając ich utlenianiu. Suchy lód to produkt niepalny, bezwonny i bez smaku, nietrujący, dopuszczony do kontaktu z artykułami spożywczymi. Dwutlenek węgla jest cięższy od powietrza i dlatego jego stężenie jest najwyższe przy podłodze. W wysokich stężeniach, w szczególnie małych i zamkniętych pomieszczeniach działa dusząco.

II. Zagrożenia

 1. Bezpośredni kontakt z dwutlenkiem węgla (CO2) w postaci stałej (suchy lód) może spowodować odmrożenia.
 2. Suchy lód podczas sublimacji wypiera tlen atmosferyczny z powietrza. Zawartość CO2 powyżej 5% w powietrzu stanowi niebezpieczeństwo. Mogą wystąpić zawroty głowy, znużenie oraz utrata przytomności. Bardzo wysokie stężenie dwutlenku węgla może spowodować uduszenie.
 3. Podczas sublimacji w szczelnie zamkniętym pojemniku dochodzi do wzrostu ciśnienia – może wystąpić.
 4. zagrożenie pęknięcia/wybuchu, dlatego też suchy lód powinien być przetrzymywany tylko w kontenerach (pojemnikach) do produktów spożywczych oraz w kontenerach / pojemnikach w których został dostarczony.

III. Środki bezpieczeństwa i reguły postępowania

 1. Przy kontakcie z suchym lodem pracownik powinien być wyposażony w specjalny osprzęt tj. okulary, maskę, rękawice ochronne ocieplone. Należy pamiętać aby nie dotykać suchego lodu gołymi rękoma.
 2. Suchy lód nie ma nic wspólnego z lodami. Nie jest przeznaczony do bezpośredniego spożycia. Nie wolno go spożywać, ani używać do chłodzenia napoi. Suchy lód jest środkiem mrożąco – chłodzącym stosowanym w różnych dziedzinach przemysłu.
 3. Pojemniki z suchym lodem znajdują się w chłodni, w wydzielonej hali.
 4. Miejsca ustawienia pojemników powinny być oznakowane.
 5. Proces pracy powinien przebiegać następująco:
  • Pracownik podchodzi/podjeżdża z pojemnikiem do kontenera z suchym lodem,
  • Otwiera pojemnik,
  • Otwiera kontener,
  • Wkłada do pojemnika niezbędną ilość suchego lodu,
  • Zamyka kontener z suchym lodem,
  • Zamyka pojemnik.
 6. Czynności powtarzane przy każdym załadunku pojemników.
 7. Obowiązuje zasada: ograniczyć do minimum czas otwarcie kontenera z suchym lodem i pojemnika, a tym samym czas przebywania pracownika przed tymi pojemnikami.
 8. Po włożeniu do pojemnika suchego lodu i zamrażanego produktu należy zamknąć pojemnik i zaplombować
 9. O stwierdzonych wadach i uszkodzeniach pojemnika / kontenera powiadomić bezpośredniego przełożonego i oznaczyć uszkodzony pojemnik / kontener.

IV. Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej

 1. Podczas wszystkich czynności związanych z otwieraniem kontenera / pojemnika, wyjmowaniem suchego lodu, wkładaniem suchego lodu do pojemnika należy stosować:
  • okulary, maskę, rękawice ochronne ocieplone,
  • odzież i obuwie (zgodnie z tabelą odzieży dla pracownika zatrudnionego na chłodni).
 2. Podczas mycia pojemników / kontenerów stosować okulary ochronne.
 3. W pobliżu ustawienia kontenerów z suchym lodem na wysokości 30 do 50 cm od posadzki należy zainstalować detektor (czujnik zawartości CO2 w powietrzu).

V. Postępowanie w przypadkach zagrożenia

 1. W przypadku zadziałania czujnika zawartości CO2 należy opuścić miejsce pracy i przewietrzyć pomieszczenie.
 2. W przypadku ewentualnego gaszenia pożaru w obrębie kontenerów z suchym lodem i pojemników należy użyć gaśnicy znajdującej się na miejscu.

VI. Pierwsza pomoc

Jeśli dojdzie do bezpośredniego kontaktu z suchym lodem, należy:

 1. Kontakt ze skórą: odmrożenia skóry przemywać przez ok. 15 minut letnią wodą, następnie okryć jałowym opatrunkiem i zapewnić pomoc lekarską.
 2. Kontakt z oczami: bolesne i trudno gojące się odmrożenia mogą spowodować trwałe uszkodzenia wzroku. Oczy po zetknięciu z suchym lodem natychmiast przepłukać letnią wodą, płukanie powtarzać przez kolejne 15 minut. Następnie okryć jałowym opatrunkiem zachowując sterylność. Zapewnić natychmiastową pomoc lekarza okulisty.
 3. Wdychanie: osoby u których zaobserwowano: przyspieszony oddech, bóle głowy, niemożność poruszania się, brak przytomności, wyprowadzić na świeże powietrze, zapewnić spokój i ciepłe okrycie. Wezwać lekarza. W przypadku bezdechu wykonać sztuczne oddychanie.
 4. Zakrztuszenie: koniecznie unikać. W przypadku wystąpienia zakrztuszenia, natychmiast wezwać lekarza.
 5. Spożycie: NIE dopuścić do połknięcia, ponieważ połknięcie suchego lodu może doprowadzić do poważnych obrażeń wewnętrznych, zapewnić natychmiastową pomoc lekarską.

VII. Poprawne usuwanie

 1. W razie potrzeby suchy lód usuwać na otwartej przestrzeni.
 2. Nie wprowadzać suchego lodu do kanalizacji, piwnic, szybów i podobnych miejsc, gdzie mógłby ulec niebezpiecznemu stężeniu.
 3. W razie potrzeby kontaktować się z dostawcą suchego lodu.
Nazwa i logo DCS jest znakiem towarowym należącym do firmy Domestic Courier Service,
zastrzeżonym w Urzędzie Patentowym RP pod numerem Z.439140. Zobacz świadectwo ochrony.
Strony internetowe Netplozja
 
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.